Συμβουλευτικες Υπηρεσίες
 

 

Η εταιρεία μας σας προσφέρει ακόμα και συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών και επενδύσεων. Μέλημα μας είναι η προστασία των συνεργατών μας και η προάσπιση των συμφερόντων τους. Για να καταστεί αυτό δυνατό παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων επένδυσης και διαχείρισης έργων.

 

Ιδιώτες:

·         Εκτιμήσεις ακινήτων

·         Αυτεπιστασία κατασκευής

·         Επίβλεψη έργων από άλλη κατασκευαστική εταιρεία ή των υπεργολάβων

·         Διασφάλιση ποιότητας

·         Εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων

·         Διασφάλιση Χρονοδιαγράμματος

·         Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

·         Διασφάλιση προϋπολογισμού

 

Εταιρείες-Επιχειρήσεις:

·         Εκτιμήσεις ακινήτων

·         Αυτεπιστασία κατασκευής

·         Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008

·         Τεχνικών Ασφαλείας

·         Χρονικός Προγραμματισμός

·         Οικονομοτεχνικές μελέτες

·         Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένωνOHSAS

·         HACCP

·         Risk management

·         Life cycle cost

·         Facilities Management

·         Energy management

·         Funding programms

 

Η «διαχείριση έργου», γνωστή στα Αγγλικά με τον όρο «Project Management», προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «γιατί», «τι», «πώς», «ποιος», «πόσο κοστίζει» και «πότε», ενός έργου.

Η επιχείρησή μας εφαρμόζει κατάλληλα σχεδιασμένες διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής που διασφαλίζουν την άρτια εκπόνηση των μελετών-κατασκευής και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους κανόνες σχεδιασμού και διαχείρισης. 

Πρωταρχικός στόχος της TECHLAB για κάθε έργο είναι ο επιτυχής συνδυασμός των επί μέρους στόχων κόστους, χρόνου και ποιότητας που είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένοι και συχνά ανταγωνιστικοί. Παράλληλα στοχεύει στην αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση των επί μέρους δραστηριοτήτων, έτσι ώστε το συνολικό έργο να εκτελείται στα πλαίσια των συμφωνημένων στόχων ποιότητας, χρόνου και κόστους προς όφελος κάθε έργου. Η διαχείριση του έργου περιλαμβάνει λειτουργίες λήψης αποφάσεων, οργάνωσης, προγραμματισμού, προϋπολογισμού, συντονισμού της δράσης, επικοινωνίας και ελέγχου προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι κάθε έργου που συμφωνούνται.

Η TECHLAB εφαρμόζει για το συντονισμό κάθε έργου διαδεδομένες μεθοδολογίες οργάνωσης και διαχείρισης (project management methodologies), διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης του ρίσκου υποβοηθούμενη από τη μεγάλη τεχνογνωσία των στελεχών της και των συνεργατών της. Οι μεθοδολογίες αυτές, σε συνεργασία με τις μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών, δημιουργούν ένα στιβαρό μηχανισμό σωστού προγραμματισμού, υλοποίησης και ελέγχου της πορείας του έργου.

Η TECHLAB λοιπόν είναι εδώ να σας στηρίξει και να αναπτύξει τα πλεονεκτήματά σας!