Άδειες-Μελέτες
 

 

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Με υπευθυνότητα, συνέπεια και ταχύτητα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υπάρχον κτίριο, αλλαγή χρήσης, ενισχύσεις φέροντα οργανισμού, μεταλλικές-σύμμικτες κατασκευές κτλ.

Έχοντας την κατάλληλη κατάρτηση, τα τεχνολογικά μέσα, την εμπειρία (σύνταξη, περισσότερα από 100 τοπoγραφικά διαγράμματα) αλλά και ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα μελετών.

 

 

Μελέτες/ Αδειοδοτήσεις

Τα στελέχη της εταιρείας, έχοντας εκπονήσει πλήθος μελετών στους τομείς της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής, είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας πάσης φύσεως μελετών και αδειοδοτήσεων κατασκευών. Αντικείμενα μελετών αποτελούν κυρίως οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες,  τα κτίρια γραφείων και καταστημάτων. Βασική προτεραιότητα αποτελεί πάντα η σωστή διαχείριση του προυπολογισμού, η εφαρμογή της μελέτης, η ποιότητα των υλικών και η ορθολογική μέθοδος της κατασκευής σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της  τέχνης και της επιστήμης.

 

 

  1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες / 3d Σχεδιασμός / Διακόσμηση
  2. Δομοστατικές Μελέτες / στατικά / ενισχύσεις / προσθήκες / μεταλλικές-σύμμικτες / έλεγχοι κτιρίων
  3. Τοπογραφικές Μελέτες / αποτυπώσεις / χαράξεις / κτηματογράφηση / GIS / αεροφωτογραφίες / υποθαλάσσια δίκτυα / οδικά δίκτυα / δίκτυα ΟΚΩ
  4. Συγκοινωνιακές Μελέτες / κυκλοφοριακές ρυθμίσεις / σημάνσεις / ηχοπετάσματα
  5. Μηχανολογικές Μελέτες / ηλεκτρομηχανολογικές / ανανεώσιμων πηγών / αυτονομίας / έξυπνα συστήματα διαχείρισης / Ψύξης - Θέρμανσης / Πυρασφάλειας / Φυσικού Αερίου
  6. Περιβαλλοντικές Μελέτες / Βιολογικοί καθαρισμοί / αφαλατώσεις / συστήματα διαχείρισης
  7. Γεωλογικές Μελέτες / εδαφοτεχνικές

 

- Παιανία