Εξοικονόμηση Ξενοδοχείων
 

 

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις αυξημένες απαιτήσεις των τουριστών είναι απαραίτητο οι ξενοδοχειακές μονάδες να εκσυχγρονίζονται και να αναβαθμίζονται συνεχώς, ώστε να διατηρούν και να αυξάνουν την πελατεία τους.

Η τεχνική εταιρία TECHLAB μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια για να παραμένει η μονάδας σας, πάντα η κορυφαία επιλογή των πελατών σας.

 

Με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, τα εξειδικευμένα και οργανωμένα συνεργεία μας αναλαμβάνουμε τόσο τη μελέτη όσο και την υλόποίηση της κατασκευής ή αναβάθμισης ξενοδοχειακών μονάδων κάθε τύπου και μεγέθους σε όλη την Ελλάδα.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς δραστηριότητας μας καλύπτουν:

 

 • Μελέτες (αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, στατικές κλπ) για την ανέγερση νέων ή την ανακαίνιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμμάτων
 • Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης, βιολογικού καθαρισμού, μονάδων αφαλάτωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτονομίας κλπ.
 • Έλεγχοι νομιμότητας για αδειοδότηση, εκτιμήσεις, μελέτες HACCP και συστημάτων διαχείρισης ISO
 • Μελέτες για υπαγωγή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμμτα
 • Έκδοσεις οικοδομικών αδειών και άλλων αναγκαίων πιστοποιητικών
 • Κατασκευές ή ανακαίνισεις ξενοδοχειακών μονάδων με τη χρήση σύγχρονων αξιόπιστων υλικών από εξειδικευμένα συνεργεία, πάντα υπό την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών
 • Εγκατάστασεις σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας και άλλων βοηθητικών μονάδων

                      

Η δραστηριοποίηση μας στις ενεργειακές κατασκευές σε συνδυασμό με την οικολογική μας συνείδηση, συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του μέλλοντος και του σύγχρονου καταναλωτή.

 

Σήμερα η TECHLAB είναι μία από τις λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αφ’ ενός δραστηριοποιείται με σοβαρότητα στον χώρο των ενεργειακών κτιρίων χρησιμοποιώντας πρωτοποριακά υλικά και μεθόδους δόμησης και αφ’ ετέρου έχει μία πολύ δυναμική παρουσία στην κατασκευή επαγγελματικών χώρων και ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών.

 

 

Μια σύνοψη των πραγματικών πλεονεκτημάτων της προσφέρομενης υπηρεσίας μας:

 

 • Εγγυημένη μείωση λειτουργικών εξόδων
 • Εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας σε ώρες αιχμής
 • Μείωση ρύπων και επίτευξη “Green Hotel” (σύμφωνα με νέες Ευρωπαικές Οδηγίες)
 • Υπεραξία κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (μελέτη εκτίμησης αξίας υφιστάμενης-μελλοντικής)

 

- Αθήνα  - Αργολίδα  - Μήλος