Εξοικονόμηση ιδιωτών

 

 

Το σύγχρονο περιβάλλον όπου ζούμε έχει υψηλές απαιτήσεις για να εξασφαλίσουμε ένα υγιές και βιώσιμο κτήριο. Η δόμηση στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από κατασκευές τις δεκαετίας του 1980 περίπου το 80% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί την περίοδο αυτή. Οι μέθοδοι δόμησης έχουν εξελιχτεί, νέα υλικά έχουν εισέρθει στον χώρο της οικοδομής και ολοένα νέοι μέθοδοι κατασκευής έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης.

Μέλημα της TECHLAB είναι η γνωστοποίηση αυτών των μεθόδων στον σύγχρονο καταναλωτή και η προσπάθεια δημιουργίας της κατάλληλης κουλτούρας με σκοπό την πράσινη δόμηση, την χρήση οικολογικών υλικών, την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σαφώς την μείωση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας.
 

Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι ιδιοκτήτες που θα καταφέρουν, όχι μόνο να ξεπεράσουν την σημερινή κρίση, αλλά και να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας στην νέα γενιά θα έχουν σαφώς οικονομικό όφελος. Η εταιρεία μας με τους κατάλληλους ειδικευμένους συμβούλους εντοπίζει τα προβλήματα που παρουσιάζουν αυτά τα κτήρια και προτείνει λύσεις, κατασκευάζοντας έργα που θα ενσωματώσουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική πραγματικότητα.

 

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων έχει σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, την επίτευξη βέλτιστων αποσβέσεων, την αύξηση της αξίας τους, την μείωση της κατανάλωσής τους και σαφώς την διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

 

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών, μπορούμε να:

 

 • Διενεργήσουμε επιτόπιες επιθεωρήσεις, στους χώρους των κτηρίων
 • Καταγράψουμε, ελέγξουμε και αναλύσουμε την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτηρίων
 • Εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα λειτουργίας, σημεία σπατάλης ενέργειας και αστοχίες
 • του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Προτάσεις παρεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση του κτηρίου, την τοποθεσία και την τοπογραφία της περιοχής
 • Κοστολόγηση των επικρατέστερων παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, της οικίας ή του διαμερίσματος
 • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης (Διαχείριση-κατασκευή και επίβλεψη έργου παρουσία πάντα εκπρόσωπου μηχανικού από την εταιρεία μας)
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Εγγύηση υπηρεσιών και κατασκευής από την ΤECHLAB

 

 

 

Ενδεικτικά υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης

 

 • Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτιρίου
 • Στεγάνωση - θερμομόνωση ταράτσας – δώματος
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή κουφωμάτων
 • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης - θέρμανσης
 • Σκίαση κτιρίου
 • Εξαερισμός κτιρίου
 • Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας / αυτονομία
 • Αυτοματισμός κτιρίου
 • Ανακύκλωση δικτύου κτιρίου

 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και μεμονωμένα!

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οικολογικά με κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ελάτε λοιπόν να αναβαθμίσουμε την περιουσία σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον!

 

 

- Ηλιούπολη  - Αγία Παρασκευή