Εξοικονόμηση Επιχειρήσεων
 

 

Μείωση του  κόστους λειτουργίας και βελτιστοποίηση διεργασιών

 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και ο σκληρός ανταγωνισμός δεν συγχωρούν λάθη και απώλειες κατά την λειτουργία της επιχείρισης, καθώς η παραγωγή αποβλήτων(έστω και με την μορφή εκπομπών) είναι απαράδεκτη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Η ελαχιστοποίηση των άνω πεδίων θα βελτιώσει τα οικονομικά μιας επιχειρίσης και θα βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες της.

Όραμά μας είναι να κατορθώσουμε την ενεργειακή αλλαγή στις επιχειρίσεις που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο μέσω της ενημέρωσης, της τεχνογνωσίας και των κατασκευών έργων, τα οποία θα αποτελέσουν ορόσημα στην εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αειφορίας, η TECHLAB χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία διεθνώς αναγνωρισμένα όπου κάνουν την αξιολόγηση της κατάστασης πιο αποτελεσματική.

 

Μερικά από αυτά είναι:

 

 • Προληπτική Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού , Κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Θερμογραφία, Ανάλυση Καυσαερίων
 • Επιμετρήσεις & Επιβλέψεις, Τεχνικές Μετρήσεις & Ανάλυση Δεδομένων Επιθεωρήσεις & Πιστοποιητικά (κτιριακά και ηλεκτρομηχανολογικά)
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης & Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση Επενδύσεων Ενεργειακών Έργων
 • Υλοποίηση κατασκευής από την TECHLAB
 • Παρακολούθηση έργου έπειτα την υλοποίηση για διασφάλιση ποιότητας

 

Το τελευταίο βήμα είναι και το πιο σημαντικό ώστε να επικαιροποιήσουμε τα αποτελέσματα των μελετών και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης μετά την ενεργειακή αναβάθμιση της.

 

Μερικά από τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης της επιχείρησής σας είναι τα εξής:

 

 • Έγκαιρος Εντοπισμός Πιθανών Αστοχιών
 • Επισκευή Φθορών & Ζημιών με νέες μεθόδους
 • Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Μείωση Κόστους Συντηρήσεων & διακοπών λειτουργίας (αποκατάστασης βλαβών ή/και αντικατάστασης εξοπλισμού)
 • Μείωση Κόστους Λειτουργίας (Εγκαταστάσεων & εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων κ.ά.)
 • Βελτίωση Λειτουργίας & Απόδοσης Η/Μ Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Μείωση εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον

 

Εάν το κέρδος που έχετε σαν επιχείριση αφήνει μικρά περιθώρια, τότε η ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης σας είναι η μόνη λύση για να κάνει την διαφορά ανάμεσα στο κέρδος και την ζημία.