Διαχείριση ακινήτου
 

 

Διαχείριση Ακινήτων, Ακίνητης Περιουσίας & Κτιρίων

 

Διαχείριση ακινήτων είναι το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ακινήτων, τη μεγιστοποίηση της αξίας και της ασφάλειάς τους, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό  κόστος λειτουργίας και διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμων και των κανονισμών της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία μας ασχολείται με θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαπραγματεύσεις για τους όρους εξαγοράς, πώλησης, μεταβίβασης, ενοικίασης, καθώς και διαφορών που προκύπτουν από αυτές τις διαδικασίες από εμπορικά ή αστικά ακίνητα.

Με δεδομένο ότι η διαχείριση ακινήτων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της επένδυσης, επειδή όμως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση υπό τις σημερινές συνθήκες και ιδιαίτερα όταν ο ιδιοκτήτης κατοικεί σε άλλη πόλη ή χώρα ή η ιδιοκτησία του δεν περιορίζεται σε ένα ακίνητο, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σχετικές με:

 

Εκτιμήσεις ακινήτων

Έμπειροι εκτιμητές ακινήτων, μηχανικοί οικονομολόγοι, στελέχη της εταιρίας μας, εκτιμούν τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν στις πραγματικές επενδυτικές τους αξίες. Σας προστατεύουμε από εσφαλμένες επενδύσεις και αγορές και σας βοηθάμε να τοποθετήσετε τα κεφάλαιά σας σε ακίνητα απόδοσης.

 

Συμβάσεις αγοράς - πώλησης εμπορικών ή αστικών ακινήτων

Με έγκριτους δικηγόρους συνεργάτες μας συντάσσουμε με στόχο το συμφέρον σας τον εγκυρότερο τύπο συμβάσεως αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης εμπορικών ή αστικών ακινήτων αφού σας ενημερώσουμε πρώτα για την νομική και τεχνική κατάστασή τους.

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά, νομικά και πολεοδομικά θέματα ακίνητης περιουσίας

Οι συνεργάτες μας δικηγόροι σας ενημερώνουν για κάθε νομικό θέμα που αφορά το ακίνητο σας. Οι φοροτεχνικοί της εταιρίας μας σας συμβουλεύουν για όλα τα φορολογικά θέματα του ακινήτου σας καθώς και το χειρισμό τους. Παράλληλα οι μηχανικοί της εταιρίας μας, σας ενημερώνουν για τα πολεοδομικά σας θέματα.

 

Αυτοψίες ακινήτων, τεχνικές και νομικές εκθέσεις ακινήτων

Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε ακίνητο αστικό ή εμπορικό οι μηχανικοί της Εταιρίας μας θα σας ενημερώσουν με τεχνική έκθεση για την κατασκευή σας και παράλληλα συνεργάτες μας δικηγόροι για την νομική κατάστασή του.

 

Είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων καθώς, και εξόφληση και παρακολούθηση λογαριασμών και δαπανών

Επιβλέπουμε το ακίνητό σας ενώ παράλληλα, εισπράττουμε για λογαριασμό σας εγκαίρως και σας αποδίδουμε τα μισθώματά σας με αμεσότητα και ασφάλεια. Παρακολουθούμε τις δαπάνες ιδιοκτητών και εξοφλούμε τους λογαριασμούς σας.

 

Η κύρια όμως δραστηριότητα της TECHLAB είναι ο προσανατολισμός στην συνιδιοκτησία ακινήτων και η ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών  ακίνητης περιουσίας. Στο πεδίο δράσεων της TECHLAB συγκαταλέγονται projects όπως υπερπολυτελής κατοικίες σε σημεία υψηλού τουρισμού ανά την Ελλάδα, επαγγελματικά κτήρια και καταστήματα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών καθώς και συνδυασμός αυτών.

 

Στόχος της εταιρείας είναι να προσελκύσει διεθνή και ποιοτική ανάπτυξη ακινήτων στον Ελλαδικό χώρο διαφυλάσοντας τα ιστορικά στοιχεία της χώρας μας. Υποσχόμαστε υπηρεσίες πρώτης ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν για τους αγοραστές και τους τελικούς χρήστες των επενδύσεών της.