Κατασκευές υγειονομικού ενδιαφέροντος
 

 

Η Techlab δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, τόσο σε κτηριακά έργα όσο και σε έργα που αφορούν χώρους καταστημάτων ή χώρους εστίασης. Είναι στελεχωμένη με έμπειρους και άρτια καταρτισμένους μηχανικούς και διαθέτει συνεργεία όλων των σχετικών ειδικοτήτων.

 

Κύριο αντικείμενο μας είναι η κατασκευή, η ανακαίνιση και η συντήρηση επαγγελματικών χώρων (οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά), και δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα αναδεικνύοντας μας σε αξιόπιστη λύση!

 

Θα είναι χαρά μας να συζητήσουμε για μια ενδεχόμενη συνεργασία για κάποιο νέο ή υφιστάμενο κατάστημα σας.

 

- Χαλκίδα