Δημόσια Έργα
 

 

Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση δημοσίων έργων. Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένεται να εισέρθει εκ νέου στην κατασκευή δημοσίων έργων με την μορφή της εργολαβίας από τις αρχές του 2015. Σήμερα συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές τεχνικές εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα και από κοινού εκτελούν έργα κάθε τομέα. Τα κύρια έργα που έχει την επάρκεια να εκτελέσει η εταιρία είναι τα εξής:

 

Α. Βασικές κατηγορίες Έργων

Β. Ειδικές κατηγορίες Έργων

 

• Οδοποιία

• Οικοδοµικά

• Υδραυλικά

• Λιµενικά

• Ηλεκτροµηχανολογικά

• Υδραυλικά υπό πίεση

• Βιοµηχανικά Ενεργειακά

 

•Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων

• Σηράγγων

• Αποκαλύψεως Μεταλλείων

• Γεωτρήσεων

•Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων

Αποβλήτων

• Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού

• Πρασίνου

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

 

Περιγραφή

Έτος

 

Κατασκευή Α΄Φάσης (πασσαλόμπηξης και κατασκευής κεφαλοδέσμου) και Β΄Φάσης (εκσκαφή σε βάθος 24 μέτρων, κατασκευή αγκυρίων στους πασσάλους και κατασκευή δαπέδου) του σταθμού μετρό Αλ. Παναγούλη στην Ηλιούπολη

2002-2004

 

Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας επί της οδού Γρ. Λαμπράκη στον Πειραιά -

2014

 

Έργο σε εξέλιξη

Κατασκευή στάσης τραμ επί της οδού Γρ. Λαμπράκη στον Πειραιά

2014

 

Έργο σε εξέλιξη

Κατασκευή ανελκυστήρα πεζογέφυρας για τη σύνδεση μεταξύ των οδών Ομ. Σκυλίτση και Γρ. Λαμπράκη στον Περαιά - Έργο σε εξέλιξη

2014

 

Κατασκευή αρμών διαστολής και πεζοδρόμηση κατά μήκος της οδού Γρ. Λαμπράκη στον Πειραιά

2014

 

Έργο σε εξέλιξη

Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου – εξαώροφη οικοδομή με υπόγειο και pilotis

2014

 

Έργο σε εξέλιξη

Κατασκευή δαπέδου και 4 ορόφων υπόγειου γκαράζ 3.500 τμ. ανά όροφο του Εμπορικού Κέντρου επί της οδού Αχαρνών (Άγιος Ελευθέριος), έργο το οποίο διεκόπη λόγω άσκησης ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων για λόγους νομικούς (αδειοδότηση υπογείων γκαράζ). Κατασκευή έργων υποδομής (διάνοιξη οδού, ύδρευση και αποχέτευση) του οικισμού Αγίου Σπυρίδωνα Πικερμίου Αττικής, όπου κατασκεύασα τα 2/3 του έργου (διάνοιξη 32 χλμ. οδού, κατασκευή 27 χλμ. αγωγών ύδρευσης και 22 χλμ αγωγών αποχέτευσης)

2004

 

Κατασκευή 7 χλμ. αγωγού με σιδηροσωλήνα για μεταφορά νερού στο Δήμο Κότρωνα Ανατολ. Μάνης και δεξαμενή 200m3 νερού

2004-2007

 

Εργασίες ανακατασκευής σε κτήριο του ιδρύματος στην Παλλήνη

2014

 

Κατασκευή έργου αποχέτευσης στο Δήμο Νεάπολης Αγρινίου

2004-2007

 

Αποπεράτωση Δημαρχείου Νεμέας

2004-2007

 

Κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού στον οικισμό Ελιάς Δήμου Μολάων και κατασκευή πλατείας και πεζοδρόμου στο Δήμο Μολάων

2004-2007

 

Κατασκευή διωρόφου Ειδικού Σχολείου στο Άργος συνολικής επιφανείας 2.000 τμ

2008-2011

 

Εκτέλεση των έργων οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού από την πόλη της Κέρκυρας έως την διασταύρωση με Πέλεκα (διαπλάτυνση, κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων, κατασκευή πεζοδρομίων, κόμβων, ασφαλτόστρωση και σήμανση)

2008-2011

 

Κατασκευή προεντεταμένης γέφυρας μήκους 24μ. και πλάτους 12μ. στο Άργος

2008-2011

 

Κατασκευή του έργου δικτύου ακαθάρτων λυμάτων του Δήμου Παξών

2008-2011

 

Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στον Πειραιά και Ρέντη

1984-1987

 

 

Κατασκευή σποραδικών αγωγών αποχέτευσης περιοχής κέντρου Αθήνας

1984-1987

 

Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στα Άνω Λιόσια

1984-1987

 

Κατασκευή 12 χιλιομέτρων της Εθνικής οδού Τρίπολης - Αρχαίας Ολυμπίας (από ξενοδοχείο Βυτίνας έως Λούσιο ποταμό)

1987-1990

 

 

Κατασκευή τμήματος της οδού Αεροπορίας στον Άλιμο

1987-1990

 

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης της Κω

1990-2001

 

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης της Κερατέας

1990-2001

 

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης του Λαυρίου, υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης και κατασκευή τριών αντλιοστασίων στην πόλη του Λαυρίου

1990-2001

 

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης της Αμαλιάδας,  (Σεπ. 1995 – Οκτ. 1997) και επόπτης στην κατασκευή των Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού Τολού και Ερμιόνης

1995-1997

 

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης της Ηγουμενίτσας και αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων από την πόλη στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού, ως επιτόπου μηχανικός. Εργοταξιάρχης, μηχανικός ασφαλείας και επόπτης στους Βιολογικούς Καθαρισμούς των πόλεων: Πύργου Ηλείας, Αμφιλοχίας και Βόνιτσας (Οκτ. 1997 – Μάρτιος 2001)

1997-2001

 

Κατασκευή Α΄Φάσης (πασσαλόμπηξης και κατασκευής κεφαλοδέσμου) και Β΄Φάσης (εκσκαφή σε βάθος 24 μέτρων, κατασκευή αγκυρίων στους πασσάλους και κατασκευή δαπέδου) του σταθμού μετρό Αλ. Παναγούλη στην Ηλιούπολη

2002-2004

 

Κατασκευή δαπέδου και 4 ορόφων υπόγειου γκαράζ 3.500 τμ. ανά όροφο του Εμπορικού Κέντρου επί της οδού Αχαρνών (Άγιος Ελευθέριος), έργο το οποίο διεκόπη λόγω άσκησης ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων για λόγους νομικούς (αδειοδότηση υπογείων γκαράζ). Κατασκευή έργων υποδομής (διάνοιξη οδού, ύδρευση και αποχέτευση) του οικισμού Αγίου Σπυρίδωνα Πικερμίου Αττικής, όπου κατασκεύασα τα 2/3 του έργου (διάνοιξη 32 χλμ. οδού, κατασκευή 27 χλμ. αγωγών ύδρευσης και 22 χλμ αγωγών αποχέτευσης)

2002-2004

 

Κατασκευή 7 χλμ. αγωγού με σιδηροσωλήνα για μεταφορά νερού στο Δήμο Κότρωνα Ανατολ. Μάνης και δεξαμενή 200m3 νερού

2004-2007

 

Κατασκευή έργου αποχέτευσης στο Δήμο Νεάπολης Αγρινίου

2004-2007

 

Αποπεράτωση Δημαρχείου Νεμέας, ως εργοταξιάρχης και μηχανικός ασφαλείας, και κατασκευή μέρους των έργων κτιρίου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στη Στυμφαλία.

2004-2007

 

Κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού στον οικισμό Ελιάς Δήμου Μολάων και κατασκευή πλατείας και πεζοδρόμου στο Δήμο Μολάων

Εκτέλεση των έργων οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού από την πόλη της Κέρκυρας έως την διασταύρωση με Πέλεκα (διαπλάτυνση, κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων, κατασκευή πεζοδρομίων, κόμβων, ασφαλτόστρωση και σήμανση) ως εργοταξιάρχης και μηχανικός ασφαλείας.

2008-2011

 

 

Κατασκευή προεντεταμένης γέφυρας μήκους 24μ. και πλάτους 12μ. στο Άργος

2008-2011

 

Κατασκευή του έργου δικτύου ακαθάρτων λυμάτων του Δήμου Παξών

2008-2011