Κατασκευές ξενοδοχείων
 

 

Η Techlab παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας, την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

 

Όσον αφορά την κατασκευή, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή: καθορισμός των λειτουργιών του κτιρίου, σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος, προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής, υλοποίηση κατασκευής.

 

Βασική αρχή της εταιρείας μας κατά την κατασκευή ενός ξενοδοχείου ή ενός τουριστικού καταλύμματος είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Επιδιώκεται η πλήρης ένταξή του στο φυσικό ή σε τυχόν ευαίσθητο ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ. ύπαρξη διατηρητέων), καθώς και ο σεβασμός και η ευαισθησία ως προς τους τελικούς χρήστες του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες προσπέλασης και άνεσης σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Κάθε κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών, πάντα σε συνάρτηση με την οικονομία της κατασκευής χωρίς υποβάθμιση της τελικής ποιότητας!