Επαγγελματικοί χώροι
 

 

Η κατασκευή καινοτόμων και σύγχρονων χώρων γραφείων αποτελεί πλέον, στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ανάγκη για βέλτιστες λύσεις εργονομικών χώρων με υψηλές απαιτήσεις. Η Techlab αναγνωρίζει  τις ανάγκες των επιχειρήσεων και κατασκευάζει χώρους εργονομικούς, ασφαλές, υγιείς, αισθητικούς, εύκολα προσβάσιμους πάντα σε συνάρτηση με τις εκάστοτε απαιτήσεις και σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των νέων τεχνολογιών.

Ένα σύγχρονο κτήριο γραφείων σύμφωνα με την πολιτική μας θα πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με την διάρκεια ζωής του.
Η Techlab χρησιμοποιεί μοντέλα διαχείρισης για όλη την διάρκεια κατασκευής, για τα υλικά, την ενεργειακή απόδοση, για την μακροπρόθεσμη αξία-χρήση του, μέχρι και την συντήρησή του. Παραμένει δηλαδή δίπλα σας και υποστηρίζει την επένδυσή σας με αποτελέσματα που σαφώς έχουν στόχο να μειώνουν το κόστος λειτουργίας του κτηρίου και παράλληλα να αποκομίζετε τα οφέλη που απορρέουν.

 

Στο εργασιακό περιβάλλον, ένα από τα μεγαλύτερα κόστη των επιχειρήσεων είναι το κόστος λειτουργίας τους. Για αυτό τον λόγο η υγεία , η ασφάλεια και το εργασιακό περιβάλλον είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς.

 

Energy Efficiency

 

Ανάλογα με το μέγεθος, το τοπικό περιβάλλον, την χρήση και τον προϋπολογισμό η Techlab έχει αναπτύξει στρατηγικές  που θα μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας, ενδεικτικά:

 

  • Μειώνοντας τα φορτία του κτιρίου(μέθοδος κατασκευής, μόνωση, ψύξη θέρμανση)
  • Προσανατολισμός, αερισμός, φωτισμός
  • Εξοπλισμός και υλικά νέων τεχνολογιών

 


ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ COΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

 

 

 

Αν θέλετε να υλοποιήστε ένα κτίριο συμβατό με τις απαιτήσεις του μέλλοντος τότε έχετε το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια σας για την σύλληψη, την υλοποίηση και την διαχείριση του.

 

- Χαλάνδρι