Αρχιτεκτονική τοπίου
 

 

Η Techlab αναλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος εργασιών που αφορούν τη Διαμόρφωση Τοπίου και τις Κηποτεχνικές Κατασκευές. 
Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
 
 • Φυτεύσεις
 • Εγκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων
 • Σπορά και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα
 • Χωματουργικές διευθετήσεις - Shaping
 • Βελτίωση εδάφους 
 • Μεταφυτεύσεις μεγάλων δέντρων 
 • Τοπιακές Κατασκευές


Ειδικές εργασίες

 
 • Πράσινες Στέγες με πιστοποιημένα συστήματα φυτεμένων δωμάτων βάσει FLL. 
 • Οικολογικός -βιολογικός κήπος
 • Βιοκλιματική ανάπτυξη υπαίθριων χώρων
 • Προστασία από διαβρώσεις σε κεκλιμένες επιφάνειες και απότομες επιφάνειες με χρήση γεωϋφασμάτων, οργανικού χλοοτάπητα και υδροσποράς 
 • Στήριξη Δέντρων με συστήματα υπόγειας αγκύρωσης
 
Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού σε κατασκευές έργων πρασίνου εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υλοποίησης οποιουδήποτε έργου με απόλυτη επιτυχία.