Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες μηχανικούς, καθώς και προσωπικό άλλου επιστημονικού υπόβαθρου. Οι συνεργάτες μας έχουν την τεχνογνωσία να συνδυάζουν τις τεχνικές τους γνώσεις με τις τοπικές συνθήκες της αγοράς με σκοπό την παραγωγή και παράδοση λειτουργικών και πρωτοποριακών έργων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι απαιτήσεις του πελάτη, η τεχνική γνώση και εμπειρία μας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων και πρωτοπόρων λύσεων.

 

Από την εκκίνηση ενός έργου μια ειδικά δομημένη ομάδα σχεδιασμού αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη από την φάση της σύλληψης της ιδέας έως την μελέτη εφαρμογής, την επίβλεψη και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 

Η προσπάθεια των στελεχών μας επικεντρώνεται στην δημιουργία κατασκευών που θα αποτελούν ορόσημο στη κατηγορία τους λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και ενεργειακές παραμέτρους και συνθήκες.

 

Οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της εταιρείας μας στις οποίες μυούνται όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες μας είναι οι ακόλουθες:

 

·         Τόλμη για νέες ιδέες

·         Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη των στόχων

·         Προγραμματισμός και πειθαρχία

·         Ομαδική δουλειά

·         Επικοινωνία και εμπιστοσύνη

·         Ήθος και αξιοπιστία