Η TECHLAB είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη  τεχνική - κατασκευαστική  επιχείρηση που ασχολείται με την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων. Αναζητώντας την εξέλιξη και την πρωτοπορία στην σύγχρονη δόμηση ξεκίνησε από το 2010 να δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

 

Σήμερα, είναι μία από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται όχι μόνο με αξιοπιστία στα ενεργειακά κτίρια χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους, αλλά έχει επίσης μια  δυναμική παρουσία στην κατασκευή των μεταλλικών  κτιρίων και στα καταστήματα υψηλής ποιότητας. Συνδυάζοντας την δημιουργικότητα, την εξειδίκευση, την εμπειρία και την συνεχή συνεργασία των διαφορετικών ειδικοτήτων του προσωπικού μας παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε επίπεδο και βαθμό δυσκολίας.

 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες μηχανικούς και συνεργάτες που συνδυάζουν τις τεχνικές τους γνώσεις με τις τοπικές συνθήκες της αγοράς με σκοπό την παραγωγή και παράδοση λειτουργικών και πρωτοποριακών έργων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι απαιτήσεις του πελάτη, η τεχνική γνώση και εμπειρία μας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων και πρωτοπόρων λύσεων.

 

Από την εκκίνηση ενός έργου μια ειδικά δομημένη ομάδα σχεδιασμού αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη από την φάση της σύλληψης της ιδέας έως την μελέτη εφαρμογής, την επίβλεψη και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 

Η προσπάθεια των στελεχών μας επικεντρώνεται στην δημιουργία κατασκευών που θα αποτελούν ορόσημο στη κατηγορία τους λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και ενεργειακές παραμέτρους και συνθήκες.

 

 

ΟΡΑΜΑ

 

 

Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας και στην κατασκευαστική μέθοδο καθώς είμαστε η καλύτερη επιλογή στις κατασκευές. Η εμπειρία μας στις ενεργειακές κατασκευές σε συνδυασμό με την οικολογική μας συνείδηση συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του μέλλοντος και του σύγχρονου καταναλωτή.

 

Από την σύλληψη της ιδέας, μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοση της επένδυσης τους. Επενδύοντας στο εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας εξασφαλίζουμε το κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

Άμεσοι στόχοι μας είναι η καταξίωση μας στο χώρο των κατασκευών προσφέροντας ποιοτικές, οικονομικές και καινοτόμες λύσεις, η ικανοποίηση των πελατών μας, η  αφύπνιση οικολογικής συνείδησης και η ανάπτυξη του κλάδου.

 

  • Καταξίωση (ποιότητα, οικονομία, καινοτομία)
  • Αφύπνιση οικολογικής συνείδησης
  • Ικανοποίηση πελατών (εμπιστοσύνη, αποτέλεσμα)
  • Ανάπτυξη

 

‘Εχοντας ως γνώμονα την σημασία της επένδυσης των πελατών μας και την ικανοποίηση τους, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Η Τechlab εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα σχεδιασμού και διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 με σκοπό την συνεχή βελτιστοποίηση και ποιοτική παράδοση των έργων της. Η εταιρεία συνεχώς εφαρμόζει μεθόδους εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά με την υγεία και ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων μερών κατά την διάρκεια των έργων.